Rynek we Wrocławiu – sprawdź dojazd!

Power Solutions Group Sp. z o.o.
Ul. Plebiscytowa 5
42-600 Tarnowskie Góry
KRS: 0000730742
NIP: 6452556093
Regon: 380198938

tel: 799 020 790
email: kontakt@powersolutions.com.pl

Rynek we Wrocławiu

Rynek we Wrocławiu jest obecnie jednym z największych rynków staromiejskich Europy. Posiada on największe ratusze w Polsce. Rynek ten jest także centralną częścią strefy pieszej. Według Olgierda Czernera obejmuje on cały teren placu razem ze wszystkimi elementami architektonicznymi znajdującymi się na jego obszarze oraz zabudową otaczającą plac z czterech stron. Rynek we Wrocławiu tworzy układ urbanistyczny wraz z przekątniowo przyległym placem Solnym oraz placem wokół kościoła Świętej Elżbiety. Prowadzi do niego 10 ulic, po dwie w każdym narożniku. Na środku rynku znajduje się blok skręcony o 7 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Blok śródrynkowy składa się z Starego Ratusza, Nowego Ratusza oraz kamienic.

W XIII wieku zanim wytyczono obszar Rynku, w tym miejscu znajdował się budynek, gdzie sprzedawano sukno. Miał on zostać wybudowany znacznie wcześniej niż zabudowa przyrynkowa. Sam rynek został wytyczony na płaskim, plejstoceńskim ostańcu erozyjnym. Jego północna granica wyznaczała krawędź wypłukaną przez wody powodziowe Odry. Natomiast granicę południową stanowiło płytkie obniżenie, które było skrótem wód powodziowych. Według Małgorzaty Chronowskiej, plac zorientowano równoleżnikowo, aby był on zgodny z przebiegiem szlaku handlowego Via Regia, który łączył Francję, Flandrię, Nadrenię, środkowe Niemcy, południową Polskę oraz Ruś.

Całkowita powierzchnia Rynku we Wrocławiu wynosi 3,64 ha. Od momentu, kiedy wytyczono rynek w tym mieście, stanowił on centrum handlowe, kulturalne oraz społeczne miasta. Lokalizowały się w nim rezydencje oraz mieszkania patrycjuszy wrocławskich, jak i najbardziej wpływowych przedstawicieli społeczności miejskiej. Rynek we Wrocławiu był także miejscem spotkań wszystkich grup społecznych.

Z czasem zaczęli pojawiać się tutaj również osoby uboższe, które zajmowały różne pomieszczenia bloku śródrynkowego. Najstarsze budowle były drewniane i zostały one wzniesione na działkach oznaczonych numerem 5, 6 i 7. Dom na działce numer 6 uznaje się za najstarszy.