NADZORY

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego w przypadku większości inwestycji organ wydający pozwolenie na budowę nakłada na Inwestora obowiązek ustanowienia Inspektora lub Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (Prawo Budowlane, art. 25 i art. 26)

Nasi Inspektorzy reprezentując Inwestora zadbają o:

 • najwyższą jakość wykonywanych prac,
 • wykonanie ich w określonym w harmonogramie terminie

Systematyczne sprawozdania z placu budowy to

 • odpowiednio szybkie ujawnienie zagrożonych terminów
 • szybka reakcja celem zniwelowania opóźnień
 • dokumentacja regularnie uaktualniana podparta fotografiami stwierdzająca uchybienia, wady i usterki

Proponujemy usługi:

 • inspektora nadzoru inwestorskiego
 • kierownika budowy
 • kierownika robót
 • dozór techniczny
 • zarządzania kontraktem
 • planowania i organizacja
 • kontroli jakości