POMIARY

Trzonem naszej działalności są pomiary elektryczne instalacji, urządzeń i maszyn. Ponadto oferujemy usługę konserwacji instalacji elektrycznych. Swoje usługi opieramy na aktualnych przepisach prawa i normach. Dokonujemy także aktualizacji dokumentacji technicznej.

Oferujemy wykonanie następujących pomiarów:

 • pomiary okresowe
 • pomiary pomontażowe
 • pomiary odbiorcze
 • pomiary ochronne

Standardowo wykonywane pomiary:

 • pomiar rezystancji izolacji
 • pomiar rezystancji uziemień
 • pomiar impedancji pętli zwarcia
 • skuteczność ochrony poprzez izolowanie stanowiska
 • pomiary oświetlenia elektrycznego
 • pomiary urządzeń piorunochronnych

Pomiary zaawansowane:

 • analiza zasilania sieci 1- i 3-fazowej
 • próby napięciowe urządzeń i kabli
 • rejestracja THD (wyższe harmoniczne)
 • badania wyłączników SN, nn
 • badania wyłączników różnicowoprądowych
 • rejestracja przebiegu napięcia i prądu
 • pomiar stanu zaklinowania stojana i wirnika
 • badania termowizyjne