Muzeum Miejskie w Tychach – sprawdź dojazd!

Power Solutions Group Sp. z o.o.
Ul. Plebiscytowa 5
42-600 Tarnowskie Góry
KRS: 0000730742
NIP: 6452556093
Regon: 380198938

tel: 799 020 790
email: kontakt@powersolutions.com.pl

Muzeum Miejskie w Tychach

Zostało ono utworzone w listopadzie 2004 roku, natomiast do zwiedzania muzeum zostało udostępnione w kwietniu 2005 roku razem z wystawą „Sto lat z życia miasta. Tychy i tyszanie w XX wieku”. Siedziba główna tego muzeum mieści się w budynku Starego Magistratu na placu wolności 1. Siedziba Muzeum Miejskiego w latach 2005-2012 znajdowała się w budynku dawnej suszarni młóta w kompleksie zabudowań Tyskich Browarów Książęcych. Mieściły się one w sąsiedztwie Muzeum Tyskich Browarów Książęcych. Natomiast po 2012 roku siedziba główna muzeum usytuowana jest w dawnym magistracie przy placu Wolności 1.

Muzeum Miejskie w Tychach jest nie tylko obszarem ekspozycyjnym, ale również miejscem dla mieszkańców do spotkań z ważnymi dla tyskiego sportu postaciami. Znajduje się tam także centrum edukacji o tyskim sporcie dla dzieci i młodzieży, przez co jest to idealne miejsce do promocji sportowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców tego miasta. W samym muzeum możemy zobaczyć zbiory w czterech działach Historii Miasta, Fotografii, Sztuki oraz Etnologii.

Oprócz wystaw czasowych czy eskpozycji plenerowych instytucja prowadzi działalność edukacyjną. W muzeum organizowane są prelekcje, wykłady autorskie, seminaria, sympozja czy oprowadzenia kuratorskie. Dzięki specjalnie zorganizowanym spacerom można zapoznać się z historią miasta i ważnymi dla tego terenu obiektami. Muzeum Miejskie w Tychach jest organizatorem Tyskiego Sympozjum Historycznego od 2007 roku. Realizowane są także cykle zajęć w ramach wakacji letnich czy ferii zimowych. Często można się spotkać z lekcjami związanymi z prezentowanymi wystawami.

Warto wspomnieć również o tym, że muzeum prowadzi własną działalność wydawniczą. Jest ono laureatem wyróżnienia w Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2006 oraz innych nagród i wyróżnień w Konkursach Marszałka Województwa Śląskiego. Muzeum było także nagradzane za wystawy i projekty edukacyjne realizowane w latach 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.