INSTALACJE ELEKTRYCZNE SN nN

  • Stacje transformatorowe, agregaty, instalacje UPS
  • Rozdzielnie elektryczne średniego i niskiego napięcia
  • Zewnętrzne linie kablowe NN i SN
  • Oświetlenie wewnętrzne – podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne
  • Wewnętrzne trasy kablowe i linie kablowe
  • Układy pomiarowe
  • Instalacje zasilania i sterowania technologii
  • Pomiary, rozruchy, szkolenia, przeglądy